Menu >> Strona Startowa
Witam... Gry |

Licznik

Zegar

Webmaster-info

Webmaster

Pływające ramki

Pływające ramki

O rozdziale: Opisujemy tu technikę umieszczania na stronach WWW tzw. pływających ramek, czyli specjalnych okienek, do których wczytywane są inne strony. Technika ta jest jednak uznana w HTML 4 i XHTML 1.0 za schyłkową (pozostaje w obrębie wersji Doctype Transitional i Frameset), zaś w XHTML 1.1 została zaniechana, podobnie jak klasyczne ramki. Opis umieszczamy tutaj ze względu na fakt, że była dość często stosowana przez webmasterów, odradzając jednak jej stosowanie i sugerując ewentualne zastępowanie przez opisane niżej polecenie Object.

Wbudowane ramki

Nazwa "pływająca" pochodzi jeszcze z początków egzystencji tego elementu - "floating frame". Potem używano nazwy "inline frame" i stosownie do tego zostało nawet zmienione definiujące ją polecenie - iframe. Moglibyśmy się więc równie dobrze posłużyć nazwą "ramka lokalna" lub "wbudowana", co także poprawnie odzwierciedla istotę tego elementu.

Klasyczne ramki pozwalają dzielić ekran przeglądarki na odrębne okna. Pływająca ramka jest ramką umieszczoną w dowolnym miejscu strony i jest prostsza w konstrukcji, gdyż ogranicza się w zasadzie do jednego polecenia:

<iframe src="adres_dokumentu" width="szerokość_w_pikselach" height="wysokość_w_pikselach">Twoja przeglądarka nie akceptuje pływających ramek!</iframe>

Na przykład:

<iframe src="car1.htm" width="450" height="250" frameborder="1">Twoja przeglądarka nie akceptuje pływających ramek!</iframe>

 

Zdanie "Twoja przeglądarka nie akceptuje pływających ramek" zostanie wyświetlone w przeglądarkach nie akceptujących pływających ramek. Możemy jednak podać w tym miejscu adres dokumentu, który jest wczytywany do pływającej ramki. Kliknięcie na tym adresie pozwoli użytkownikowi takiej przeglądarki obejrzeć zawartość na odrębnej stronie.

 

Gdybyśmy z kolei chcieli się pozbyć obramowania ramki, moglibyśmy podać definicję:

<iframe width="300" height="200" frameborder="0" src="ie3font.htm">Oops! Twoja przeglądarka nie akceptuje pływających ramek</iframe>

Proszę zwrócić uwagę na atrybut frameborder i jego wartość.

 

Jeśli podamy w definicji parametr scrolling=no, ramka zostanie pozbawiona suwaka.

 

Zawartości strony nie można przewinąć, chyba że ktoś użyje kółka myszy lub zaznaczenia bloku i przeciągnięcia.

HTML 4 przewiduje użycie atrybutów marginwidth="x" i marginheight="y". Pozwalają one wprowadzić dodatkowe marginesy w pływającej ramce (proszę porównać przykład, w którym użyto marginesów 70 pikseli, z następnym obrazkiem).

Pływającą ramkę można też ustawić po prawej stronie dokumentu czy bloku, używając atrybutu align="right".To były zabawy, a na zakończenie pokażemy jeszcze całkiem praktyczne zastosowanie pływających ramek, wykorzystując imienne ich adresowanie.

Autorzy stron, którzy stosowali ramki w postaci klasycznej, zetknęli się oczywiście z atrybutem name. Atrybut ten pozwalał nadać nazwę ramce, a następnie kierować do niej dokumenty HTML, powołując się na nazwę.

Także i tutaj można wykorzystać ten mechanizm. Wystarczy w definicji ramki podać name="jakaśnazwa". Na przykład:

<iframe width="300" height="200" name="jakaśnazwa" src="dokument.htm"></iframe>

A teraz możemy zdefiniować odsyłacze do kilku stron, które po kliknięciu będą wczytywać do ramki podane strony. Na przykład:

<iframe width="300" height="200" name="auto" src="car1.htm"></iframe>
<a href="car1.htm" target="auto">Pickup</a>
<a href="car2.htm" target="auto">Minivan</a>
...
Komentarze do tej strony:
Komentarz pochodzi od Angga, 09.04.2012, o 22:16 (UTC):
Hello Ahmad,Thank you for your comment. In my iionopn it is dangerous to look at more than one or two people for guidance. The nature of Elliott Wave analysis is it is subject to many different interpretations. One will never know which count is correct until after the move is over. By looking at several commentators, you will not only get confused, worse, you will not know when to stop your losing position. Besides, there are many people out there who are actively updating blogs/websites/selling services without really understanding all aspects of wave analysis. Hence, you should be careful. Good luck!Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

desing Webmaster-info

 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=