Menu >> Strona Startowa
Witam... Gry |

Licznik

Zegar

Webmaster-info

Webmaster

Krwisty

Krwisty  
 
Tworzymy nowy dokument o czarnym tle, na którym czerwoną czcionką wpisujemy tekst:

Łączymy warstwy (Shift+Ctrl+E) i obracamy obraz o 90 stopni w prawo Image/Rotate Canvas/90 CW Obrazek/Obróć obszar roboczy/90 w prawo

Dwukrotnie stosujemy filtr Stylize/Wind Stylizacja/Wiatr ustawiając Method Metoda na Wind Wiatr, a Direction From the Right Kierunek Z prawej

Obracamy obraz w lewo Image/Rotate Canvas/90 CCW Obrazek/Obróć obszar roboczy/90 w lewo i wybieramy filtr Dissort/Ripple Zniekształcenie/Falowanie z Size Rozmiar ustawionym na Small Mały:

Powielamy warstwę Layer/Duplicate Layer Warstwa/Powiel warstwę i narzędziem Magic Wand Tool Różdżka zaznaczamy czarny kolor na rysunku

Wciskamy klawisz Delete i pozbywamy się zaznaczenia (Ctrl+D)

Przechodzimy do Layer/Layer Style/Inner Shadow Warstwa/Styl warstwy/Cień wewnętrzny, gdzie zmieniamy Opacity Krycie na 30%, a Contour Kontur na Cove-Shallow Zatoczka-płytka

Efekt końcowy:

Autor: TAZ


Kingdom Rush
Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

desing Webmaster-info

 
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=